Sayfa Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Selin ARABULAN

Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : selinarabulan@trakya.edu.tr